Ontwikkeladvies NL leert door

 

 

 Het werk verandert. Het wordt digitaler, meer op afstand en er zijn zelfs functies of banen die verdwijnen, zeker nu. Wil jij ook weten wat jouw kansen zijn op de snel veranderende arbeidsmarkt? Maak dan gebruik van het gratis ontwikkeladvies van NL leert door. 

Het ontwikkeladvies is vanaf nu beschikbaar voor iedereen tussen 18 jaar en de AOW leeftijd!

Staat je baan onder druk, ben je werkzoekend of verandert je werk door de crisis? Dan kan het fijn zijn om hulp in te schakelen. Ik denk met je mee over je volgende stap. We onderzoeken samen wat jij wilt en kunt en wat je nog wilt leren. Dit traject  – inclusief arbeidsmarktscan – wordt vanaf augustus 2020 – december 2020 gefinancierd vanuit het overheidsprogramma ‘NL leert door’ en is dus voor jou kosteloos. Ik regel de subsidie-aanvraag, dus dat is wel zo gemakkelijk.

Het doel van het Ontwikkeladvies is om mensen te stimuleren na te denken en regie te nemen over hun loopbaan en/of om mensen ondersteuning te bieden in hun zoektocht naar ander werk (in het kader van de NOW-regeling 2.0).

Het Ontwikkeladvies geeft inzicht in het toekomstperspectief van je huidige werk, je competenties en je loopbaanmogelijkheden. De gesprekken kunnen naar behoefte online en/of offline (Fongersplaats 112, 9725 LE Groningen) plaatsvinden.

Inhoud traject Ontwikkeladvies*:

Jouw traject start met een online Arbeidsmarktscan die je invult en waarvan we de uitkomst bespreken in het eerste (online) gesprek.

In enkele (online of offline) gesprekken (totale gesprekstijd minimaal 4 uur) kijken we naar jouw situatie en gaan we in op jouw persoonsprofiel: ‘Wie ben ik, wat wil ik en wat kan ik’ en toekomstperspectief.

We zoomen specifiek in op jouw vragen/behoefte, zoals bijvoorbeeld: ‘Hoe kan ik mijn werk leuk houden”, ‘Wat zijn mijn talenten”,  Bestaat mijn werk over een paar jaar nog”, “Wil ik misschien wel eens iets heel anders doen” en “Hoe moet ik dat dan aanpakken”.

Het ontwikkeladvies geeft je in een paar (online) sessies inzichten, handvatten, adviezen en praktische tips. Ik maak een gespreksverslag op en jij maakt – ondersteund door mij – jouw persoonlijke Ontwikkelplan op maat met acties om verder mee aan de slag te gaan.

Enthousiast geworden? Ik ben NOLOC erkend loopbaanprofessional en voldoe daarmee aan de eisen. Meld je snel aan, want voor de subsidie geldt: zolang de voorraad strekt (totaal 20.000 trajecten). Ik ga graag vanaf eind augustus met je in gesprek!

Bel of mail: 0640738289/marianne@hardtvoorwerk.nl

*Voorwaarden voor de subsidieverstrekking:

  • jij levert een kopie in van je ID-bewijs (paspoort of ID)
  • jij tekent de Toestemmingsverklaring voor het verwerken van je persoonsgegevens, voor evt controle vanuit het MinSZW en voor het invullen van een (anonieme) online enquête achteraf
  • jij tekent de Prestatieverklaring, waarin je verklaart dat het traject en de gesprekken daadwerkelijk hebben plaatsgevonden.

Info Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden, 24-07-2020:

Het ontwikkeladvies is bedoeld om inzichtelijk te maken welke kansen iemand heeft op de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld de loopbaanstappen die iemand kan zetten of welke ondernemerskansen er zijn. Ontwikkeladviezen kunnen mensen helpen om zich beter bewust te worden van hun actuele mogelijkheden en om te helpen nagaan of – en zo ja welke – (online) scholing daarvoor nodig is. Deze ontwikkeladviezen helpen ook als mensen belemmeringen ervaren, bijvoorbeeld door de gezinssituatie of de situatie op het werk, door psychologische barrières of juist praktische, zoals de benodigde (tijds)investering. De ontwikkeladviezen zijn gericht op het bewust maken van het belang van ontwikkeling en wendbaarheid op de arbeidsmarkt, het inzichtelijk maken welke mogelijkheden er zijn gegeven iemands kennis en ervaring en de actuele kansen op de arbeidsmarkt en handvatten te geven om eventuele barrières weg te nemen en concrete stappen te zetten om aan de slag te gaan met ontwikkeling.

Het onderdeel online scholing zal op een later moment, als tweede regeling, worden gepubliceerd. Met de online scholing kan het individu, in aanvulling op de mogelijkheden van praktijkleren, zich bijscholen om beter toegerust te raken voor het werk of kan iemand een eerste stap zetten om zich te scholen voor ander werk of aanvullende activiteiten vanuit het zelfstandig ondernemerschap, bijvoorbeeld in een sector waar nog veel werkgelegenheid is. Door de scholing (grotendeels) online en gratis beschikbaar te stellen kunnen mensen op eenvoudige en laagdrempelige wijze vanuit huis cursussen of trainingen volgen die zij nodig hebben om bijvoorbeeld in een andere baan of andere sector aan de slag te kunnen.

https://www.uitvoeringvanbeleidszw.nl/subsidies-en-regelingen/tijdelijke-subsidieregeling-nl-leert-door-met-inzet-van-ontwikkeladvies

Marianne Hensen

 

Meer weten?

Neem contact op!