Tarieven/subsidies

Tarieven 2021 

Kennismakingsgesprek
In een kosteloos oriënterend kennismakingsgesprek verhelderen we de wensen en de vraag. Dit leidt tot een mogelijk voorstel.

HR-advies 

Mijn tarieven zijn gebaseerd op de specifieke situatie/context, vraag en behoefte en de inhoud en omvang van de opdracht. Op offertebasis: uur- of totaaltarief ex. btw en exclusief reiskosten 0,19 ct/km.

Coaching Professionele en Persoonlijke ontwikkeling/Loopbaancoaching

De duur van het traject is afhankelijk van de vraagstelling en bespreken we na de kennismaking/intake (online/telefonisch). Denk voor een individueel coachingstraject aan 3-5 gesprekken van 1,5 uur. De tijd tussen de gesprekken om te oefenen met het geleerde en/of het uitvoeren van thuisopdrachten is 2-4 weken. In overleg een kortere of langere tussenpose. Ook is een ‘opfrisgesprek’ – op verzoek van de klant – na enige tijd mogelijk.

Tarief voor 3 gesprekken van 1,5 uur inclusief telefonische/online kennismaking: euro 300,- ex btw.

De gesprekken zijn online via Teams en/of face-to-face op mijn locatie in Groningen, Fongersplaats 112 (of Stegeren, Coevorderweg 27-98).

Een compleet traject Loopbaancoaching van fase Zelfinzicht (zicht op talenten, drijfveren, loopbaanwaarden, omgaan met belemmerende overtuigingen), Oriëntatiefase (welke werkomgeving, rol/functie branche past bij mij)  tot en met de Realisatiefase (benaderen arbeidsmarkt, CV, brief, LinkedIn profiel, sollicitatietips) bedraagt 7 gesprekken van 1,5 uur.

Tarief traject Loopbaancoaching: 7 gesprekken van 1,5 uur inclusief telefonische/online intake: euro 620,- ex btw. De gesprekken zijn online via Teams en/of vinden plaats op mijn locatie in Groningen, Fongersplaats 112 (of Stegeren, Coevorderweg 27-98).

Studiekeuze-advies

Omvang: 3 gesprekken van 1,5 uur of 4 gesprekken van 1 uur + terugkoppeling + rapportage

Tarief totaalpakket (inclusief voorbereiding, gesprekken, online meezoeken, terugkoppeling ouders/verzorgers en opstellen rapportage): euro 495,- ex BTW.

De gesprekken zijn face-to-face op mijn locatie in Groningen, Fongersplaats 112 (of Stegeren, Coevorderweg 27-98) of in overleg online via Teams.

 

Subsidies/aftrekbare kosten

2021: subsidie voor kosteloze scholing en ontwikkeladvies 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leven-lang-ontwikkelen/nederland-leert-door

2022: STAP-budget

Werkenden en werkzoekenden kunnen vanaf 1 januari 2022 een STAP-budget van maximaal € 1.000 euro aanvragen voor scholing en ontwikkeling. Mensen kunnen deze subsidie gebruiken voor een sterkere positie op de arbeidsmarkt. De subsidie heet STAP. Dit staat voor Stimulans ArbeidsmarktPositie.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leven-lang-ontwikkelen/stap-budget

Aftrekbare kosten/vouchers
• Voor particulieren is coaching soms als ‘scholingskosten’ aftrekbaar voor de belasting. Een voorwaarde is dat de coaching gericht is op het verkrijgen van een nieuwe baan of als leertraject gericht is op het functioneren op je werk.

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/aftrek-en-kortingen/content/mag-ik-mijn-studiekosten-aftrekken

nb: in 2022 vervangt de STAP-subsidie (zie hierboven) de fiscale scholingsaftrek.

• Veel werkgevers vergoeden coaching in het kader van ontwikkelvouchers, persoonlijke ontwikkelingsplannen, de NOW regeling, scholing en/of re-integratietrajecten.

• Als je ZZP-er bent of een bedrijf hebt, kun je de kosten van het coachtraject mogelijk opvoeren als bedrijfskosten.

Meer weten?

Neem contact op!